​​TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ THCS&THPT MƯỜNG LA HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2020