TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ THCS&THPT MƯỜNG LA TỔ CHỨC LỄ KHAI MẠC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG LẦN THỨ VIII NĂM HỌC 2019 - 2020