SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO CỤM TRƯỜNG (CỤM CHUYÊN MÔN SỐ 5)

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO CỤM TRƯỜNG

(CỤM CHUYÊN MÔN SỐ 5)

 

          Thực hiên Công văn số 202/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 25/01/2021 về việc tổ chức sinh hoạt chuyênmôn cụm trường học kỳ II, năm học 2020-2021.Ngày 27/03/2021, cụm chuyên môn số 5 đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường PTDT Nội trú THCS&THPT Mường La.

          Về dự buổi sinh hoạt cụm gồm các đồng chí trong BGH và giáo viên trường THPT Mường La, trường THPT Mường Bú, Trung tâm GDTX và trường PTDT Nội trú THCS&THPT.Chương trình sinh hoạt tập chung những nội dung cơ bản:

          Thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp, đặc biệt là nội dung dạy học phân hóa theo năng lực học sinh, ôn thi tốt nghiệp THPT, phụ đạo và bù đắp kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm hay, giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, trong từng môn học.

Thảo luận các biện pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học, đặc biệt đối với việc thực hiện Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD và ĐT.

Chia sẻ kinh nghiệm về việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường (theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ GDĐT về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường);

Tổ chức hoạt động dự giờ, rút kinh nghiệm giờ dạy các bộ môn: Toán, Văn, Địa, Anh.         

Sinh hoạt chuyên môn cụm lần này là sự thuận lợi để tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ và rõ nét về chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên các nhà trường, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm quản lý, giảng dạy cho cán bộ quản lý và giáo viên trong cụm chuyên môn. Góp phần đánh giá phong trào bồi dưỡng đội ngũ, đổi mới phương pháp dạy học của các nhà trường. Đồng thời thúc đẩy công tác sinh hoạt chuyên môn theo cụm trở thành hoạt động thường xuyên, có kế hoạch, tác động tích cực tới công tác tự bồi dưỡng giáo viên, tới chất lượng của việc sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn. Từ đó nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn của các đơn vị đặt ra, đáp ứng với yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO CỤM TRƯỜNG

(CỤM CHUYÊN MÔN SỐ 5)

 

          Thực hiên Công văn số 202/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 25/01/2021 về việc tổ chức sinh hoạt chuyênmôn cụm trường học kỳ II, năm học 2020-2021.Ngày 27/03/2021, cụm chuyên môn số 5 đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường PTDT Nội trú THCS&THPT Mường La.

          Về dự buổi sinh hoạt cụm gồm các đồng chí trong BGH và giáo viên trường THPT Mường La, trường THPT Mường Bú, Trung tâm GDTX và trường PTDT Nội trú THCS&THPT.Chương trình sinh hoạt tập chung những nội dung cơ bản:

          Thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp, đặc biệt là nội dung dạy học phân hóa theo năng lực học sinh, ôn thi tốt nghiệp THPT, phụ đạo và bù đắp kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm hay, giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, trong từng môn học.

Thảo luận các biện pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học, đặc biệt đối với việc thực hiện Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD và ĐT.

Chia sẻ kinh nghiệm về việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường (theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ GDĐT về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường);

Tổ chức hoạt động dự giờ, rút kinh nghiệm giờ dạy các bộ môn: Toán, Văn, Địa, Anh.         

Sinh hoạt chuyên môn cụm lần này là sự thuận lợi để tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ và rõ nét về chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên các nhà trường, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm quản lý, giảng dạy cho cán bộ quản lý và giáo viên trong cụm chuyên môn. Góp phần đánh giá phong trào bồi dưỡng đội ngũ, đổi mới phương pháp dạy học của các nhà trường. Đồng thời thúc đẩy công tác sinh hoạt chuyên môn theo cụm trở thành hoạt động thường xuyên, có kế hoạch, tác động tích cực tới công tác tự bồi dưỡng giáo viên, tới chất lượng của việc sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn. Từ đó nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn của các đơn vị đặt ra, đáp ứng với yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 14
Tháng 06 : 146
Năm 2021 : 1.418